Ruština Praha

Redakce a korektura ruských textů

Redakce či korektura je nutnost, díky které nezkazíte dojem na své ruské partnery.

Používáte ve styku s klienty hovořícími rusky písemné materiály? Takové dokumenty jsou často plné chyb, které ovlivňují obrázek o Vás.

Upravím texty jak po stránce formálních chyb (korektura), tak poskytnu doporučení lexikální a stylistická (redakce).

... anebo Vás spíše zajímá výuka ruštiny?