Ruština Praha

Časté fráze v obchodních dopisech

Настоящим заявляем Вам рекламацию на недостачу 6 ящиков.
Tímto reklamujeme manko 6 beden.

При вскрытии ящика оказалась недокомплектность партии.
Pri otvření bedny se ukázalo, že zásilka je neúplná.

На основании коммерческого акта мы предъявили претензию к перевозчику.
Na základě komerčního zápisu jsme uplatnili nároky vůči dopravci.

Завод просит извинения за недосмотр.
Závod se omlouvá za nedopatření.

Сумму ...... просим перечислить на наш счёт.
Částku ...... převeďte láskavě na náš účet.

Указанную рекламацию принимаем полностью.
Uvedenou reklamaci plně uznávame (přijímame).

Идя навстречу Вашим пожеланиям, мы согласны снять с поставки эти изделия.
Chceme Vám vyhovět, a proto souhlasíme se zrušením dodávky těchto výrobku.

Просим сообщить о Вашем согласии на сокращение поставки.
Sdělte nám laskavě, zda souhlasíte se snížením dodávky.

Мы настаиваем на сроках поставки, указанных в нашем письме.
Trváme na dodacích lhůtách, které jsme uvedli v našem dopise.

Просим подтвердить получение заказа и уделить ему как можно большее внимание.
Potvrďte laskavě příjem objednávky a věnujte ji, prosím, co největší pozornost.

Pomůcky